نورونتا

شرکت ژرف نگر در رقابتی فشرده با شرکتهای آمریکایی و اروپایی موفق به دریافت تائیدیه برای راه اندازی شبکه دسترسی دیتا ، طی مناقصه برگزار شده از طرف شرکت مخابرات ایران در کل کشور شد و با توجه به امنیت ، کیفیت ، پهنای باند اختصاصی و متقارن ارائه شده به مشتریان و نگهداری منحصر بفرد بر بستر شبکه Tellabs توسط تیم حرفه ای این شرکت باعث شد که نیازمندی به توسعه این شبکه توسط مشتریان شرکت مخابرات ایران روز به روز افزایش یافته و تا سال 1395 یک شبکه سراسری در اکثر مراکز مخابراتی با قریب 30 هزار کاربر از جمله شبکه مالی و اعتباری (بانکی)، امنیتی ، وزارتی ، خدماتی و ... بهره برداری گردد .

نورونتا

شرکت ژرف نگر در رقابتی فشرده با شرکتهای آمریکایی و اروپایی موفق به دریافت تائیدیه برای راه اندازی شبکه دسترسی دیتا ، طی مناقصه برگزار شده از طرف شرکت مخابرات ایران در کل کشور شد و با توجه به امنیت ، کیفیت ، پهنای باند اختصاصی و متقارن ارائه شده به مشتریان و نگهداری منحصر بفرد بر بستر شبکه Tellabs توسط تیم حرفه ای این شرکت باعث شد که نیازمندی به توسعه این شبکه توسط مشتریان شرکت مخابرات ایران روز به روز افزایش یافته و تا سال 1395 یک شبکه سراسری در اکثر مراکز مخابراتی با قریب 30 هزار کاربر از جمله شبکه مالی و اعتباری (بانکی)، امنیتی ، وزارتی ، خدماتی و ... بهره برداری گردد .

شاخصه های شبکه نورونتا

دارای SLA واقعی
اختصاصی و امن
غیر اشتراکی

نورونتا

شرکت ژرف نگر در رقابتی فشرده با شرکتهای آمریکایی و اروپایی موفق به دریافت تائیدیه برای راه اندازی شبکه دسترسی دیتا ، طی مناقصه برگزار شده از طرف شرکت مخابرات ایران در کل کشور شد و با توجه به امنیت ، کیفیت ، پهنای باند اختصاصی و متقارن ارائه شده به مشتریان و نگهداری منحصر بفرد بر بستر شبکه Tellabs توسط تیم حرفه ای این شرکت باعث شد که نیازمندی به توسعه این شبکه توسط مشتریان شرکت مخابرات ایران روز به روز افزایش یافته و تا سال 1395 یک شبکه سراسری در اکثر مراکز مخابراتی با قریب 30 هزار کاربر از جمله شبکه مالی و اعتباری (بانکی)، امنیتی ، وزارتی ، خدماتی و ... بهره برداری گردد .

سرویس نقره

پایین ترین سطح خدمات ارایه شده در شبکه نورونتا سطح نقره می باشد که میزان availability هر سرویس در این سطح از خدمات در مدت 30 روز یک ماه شمسی بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مقدار % 99 بوده و بنابراین ماکزیمم زمان مجاز کاهش سطح خدمات برای این سطح از خدمات 432 دقیقه یا 7ساعت و 12 دقیقه می باشد. در صورت تخطی از این زمان، جرایم مطابق جداول مربوطه مندرج در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محاسبه و در صورتحساب مشترک مربوطه منظور می گردد. تمامی سرویسهای نورونتا در سطح کشور بصورت پیش فرض در سطح نقره به مشتریان ارایه می گردد.

سرویس طلا

در سطح خدمات الماس میزان availability هر سرویس در مدت 30 روز یک ماه شمسی بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مقدار % 99.9 بوده و بنابراین ماکزیمم زمان مجاز کاهش سطح خدمات برای این سطح از خدمات 43.2 دقیقه یا 43 دقیقه و 36 ثانیه می باشد. در صورت تخطی از این زمان، جرایم مطابق جداول مربوطه مندرج در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محاسبه و در صورتحساب مشترک مربوطه منظور می گردد. برای ارایه این سطح از خدمات، نقاط درخواستی مشترک بایستی مورد امکان سنجی مجزا قرار گرفته و در صورت امکان، این سطح از خدمات به مشترکین قابل ارایه خواهد بود.

سرویس الماس

در سطح خدمات طلا میزان availability هر سرویس در مدت 30 روز یک ماه شمسی بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مقدار % 99.5 بوده و بنابراین ماکزیمم زمان مجاز کاهش سطح خدمات برای این سطح از خدمات 216 دقیقه یا 3ساعت و 36 دقیقه می باشد. در صورت تخطی از این زمان، جرایم مطابق جداول مربوطه مندرج در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محاسبه و در صورتحساب مشترک مربوطه منظور می گردد. برای ارایه این سطح از خدمات، نقاط درخواستی مشترک بایستی مورد امکان سنجی مجزا قرار گرفته و در صورت امکان، این سطح از خدمات به مشترکین قابل ارایه خواهد بود

تعرفه خدمات نورونتا

سرویس ویژه
سرویس PTP
شهری
672,000 ریال
600,000 ریال
بین شهری
960,000 ریال
900,000 ریال
بین استانی
1,560,000 ریال
1,800,000 ریال

هزینه سرویس خود را محاسبه کنید

نورونتا


آکادمی نورونتا

به خانواده بزرگ نورونتا بپیوندید

اطلاعات بیشتر

با ما در ارتباط باشید

بهشتی ، سهروردی شمالی ، هویزه غربی،پلاک 92

02188750400 داخلی 111

info@zharfnegar.ir