آموزش امنیت شبکه قسمت 3

حمله های reconnaissance

در قسمت سوم از سری ویدئوهای آموزشی تخصصی امنیت شبکه با همکاری اساتید نورونتا به بررسی حمله های reconnaissance میپردازیم.

با نورونتا همراه باشید...

#در_ارتباط_میمانیم

برای نمایش ویدیو ابتدا باید ورود شوید
نام دانلود پخش نوع
- رایگان
نظرات کاربران