آموزش امنیت شبکه قسمت 1

آموزش امنیت شبکه قسمت 1

در قسمت اول از سری ویدئوهای آموزشی تخصصی امنیت شبکه با همکاری اساتید نورونتا به بررسی امنیت شبکه میپردازیم. این قسمت به امنیت شبکه میپردازیم.

با نورونتا همراه باشید...

#در_ارتباط_میمانیم

برای نمایش ویدیو ابتدا باید ورود شوید
نام دانلود پخش نوع
- رایگان
نظرات کاربران