آموزش امنیت شبکه قسمت 1

معرفی امنیت شبکه

در قسمت اول از سری ویدئوهای آموزشی تخصصی امنیت شبکه با همکاری اساتید نورونتا به بررسی امنیت شبکه میپردازیم. این قسمت به امنیت شبکه میپردازیم.

با نورونتا همراه باشید...

#در_ارتباط_میمانیم

برای نمایش ویدیو ابتدا باید ورود شوید
نام دانلود پخش نوع
- رایگان
نظرات کاربران