تماس با ما

با عنايت خداوند متعال شركت اميد ژرف نگر با هدف توســعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات دركشـــــــور از سال 1378 فعالیت خود را در زمينه مشـــــاوره، طراحی، آموزش و اجرای سیستم‌های نرم افزاری و شبكه های گســترده آغاز نموده و با همکاری با شــركت های بين المللی موفق به ارائه   راه حل های فنی در شبكه های ملّی و استانی گرديده است.

دکمه بازگشت به بالا